17 mars 2008

SS-09: Innvandring (Lissi)

I går snakket jeg med vennen min. Soren er i Norsk 112 og vi snakket om Norge og befolkningen i Norge.

Soren: Her på St. Olaf er det likt som i Norge. De fleste er blondiner og har blå øyne.

Meg: Men Soren, dette er ikke hvordan det er i Norge.

Soren: Hvorfor ikke? Er ikke alle ”typisk norske?”

Meg: Nei. Det har aldri vært sånn heller. Samene bor i den nordlige delen av Norge. Og de har bodd der i minst to tusen år.

Soren: Men alle andre folk er typisk norske, ikke sant?

Meg: Det er ikke sant. Alltid har det vært folk som flytter til Norge. De heter innvandrere.

Soren: Jeg trodde at nordmenn flyttet fra Norge til Amerika og det var alt av innvandring i Norge. Mener du at folk flytter til Norge?

Meg: Ja. I begynnelsen av 1900-tallet var de fleste fra nabolandene, men nå er de fra hele verden.

Soren: Så skjer det i dag også?

Meg: Ja. Over 300 000 innvandrere bor i Norge i dag.

Soren: Hvor kommer alle disse innvandrerne fra?

Meg: De fleste kommer fra Sverige eller Danmark, men mange kommer også fra Pakistan og Irak.

Soren: Interessant. Hvorfor flytter så mange folk til Norge?

Meg: På slutten av 1900-tallet kom mange folk for å få arbeid. Men nå er mange innvandrere flyktninger.

Soren: Hva betyr det?

Meg: Det betyr at folk ikke kan bli hjemme lenger og de må flykte fra forfølgelse, vold og krig. Mange trenger beskyttelse. Hvis styret godtar søknaden og gir asyl kan søkeren få status som flyktning.

Soren: Hvor bor de i Norge?

Meg: Oslo har de fleste. Men innvandrerne bor over hele landet.

Soren: Dette var interessant. Takk for at du snakket med meg, Lissi! Men nå må jeg gå til norsktime. Vi sees.

Meg: Ha det!

NS-03: Treet (Lissi)

En gang var det ei kvinne. Hun hadde giftet seg med mannen sin for tjue år siden. Hun var fremdeles forelsket i ham. De hadde to barn sammen, ei datter og en sønn. Begge to gikk på skole hver dag.

En dag gikk hun til skolen til barna for å hjelpe i klassen til sønnen. Hun var veldig hjelpsom og alle barna likte henne veldig godt, og hun likte barna. Da hun ble ferdig med å hjelpe tok hun handen til sønnen. Hun kikket ned på sønnen og merket at diamanten fra ringen hennes ikke var der. Hun var veldig trist fordi ringen var betydningsfull for henne. Så bestemte hun seg for å fortelle læreren at hun hadde mistet diamanten, og hun trodde at hun ikke skulle se den lenger.

Neste dag ringte telefonen. Det var læreren til sønnen! Etter at hun gikk hjem fant vaktmesteren en diamant. Han brakte diamanten til rektoren. Og neste morgen, da læreren ankom skolen, fortalte rektoren at en diamant var i klasserommet. Læreren var veldig spent og rett etter ringte hun til kvinna. Kvinna fikk en følelse at verden var god.

NS-02: Ballen (Lissi)

Dette er det jeg har:

-Mange gode venner

-Noen dårlige venner

-En bror

-En hund

-Kjæreste

-Foreldre

-Familien min

-Et studielån

-En hjerne

-Klær og slike ting

-En god helse

Dette er det jeg ikke har:

-Planer

-Et meningsfylt liv (jeg bare studerer...)

-En god form

-Penger

-En jobb

-Tid

-Kreativitet

NS-01: Veggen (Lissi)

I Naiv. Super traff hovedpersonen veggen da han var hos foreldrene sine for å feire bursdagen sin. Under middagen sa hovedpersonen noen idiotiske ting til foreldrene sine. Han bebreidet dem for at de aldri presset han for å bedrive sport. Det var en overraskelse for ham, men etter krokett spillet var han mer overrasket. Broren hans slo kulen inn i busken to ganger. På slutten av spillet tapte hovedpersonen. Og han brøt sammen og begynte å gråte. Broren var bekymret og prøvde å trøste hovedpersonen og spurte hva som var i veien. Hovedpersonen sa at livet hans var meningsløst. Han sa at alt var veldig overveldende, og han visste at dette ikke handlet om krokett. Krokett er en liten ting, og dette var en stor ting sa han. Han trodde at dette var fordi han var nå 25, og det var ikke lett for ham fordi han er dårlig med tid. Så neste morgen sluttet han på universitetet og jobben, solgte alle eiendelene sine, og flyttet til leiligheten til broren. Broren fortalte hovedpersonen at han kunne låne leiligheten. Han prøvde å hjelpe hovedpersonen og sa at alt skulle bli bedre, fordi han var optimist.

Jeg synes at det er normalt at hovedpersonen har truffet veggen. En gang traff jeg veggen. Jeg hadde mye press på fordi det var på slutten av videregående skole, og noen venner hadde mange problemer. Det var vanskelig å takle alt sammen, og jeg møtte veggen. Som hovedpersonen var jeg overrasket fordi jeg plutselig følte at livet mitt var meningsløst og jeg mistet interesse for alt. Situasjonen var merkelig. Men, liksom broren til hovedpersonen, hjalp en venn meg mye. Hun var sympatisk og hørte på meg og snakket med meg. Og etter en tid følte jeg meg litt bedre.

SS-09 Film (Lissi)

Filmen Import, Eksport tok opp spørsmål som var interessante. De er aktuelle spørsmål i Norge, fordi det er mange innvandrere der. Mange av innvandrerne har en forskjellig kultur enn den typiske norske kulturen. I filmen hadde Jasmin og familien hennes problemer med identitet, fordi de var ikke helt pakistanske og de var ikke helt norske. Derfor føler de seg i mellom, og det er vanskelig å ha to kulturer.

Jeg syntes at filmen var søt, og det var veldig interesant å se på alle spørsmålene folk drev med i filmen. Filmen hadde også veldig god fotografering og en veldig god fortelling. Det var en veldig god film.

16 mars 2008

SS-09: Innvandring (Elizabeth)

S: Hei hei. Kan jeg intervjue deg om Norge og innvandrere?
E: Ja, hva med dem?
S: Hadde Norge mange invandrere før den moderne innvandringen begynte?
E: Ja, men de fleste kom fra nabolandene og fra en del andre land i Vest-Europa.
S: Er det lett å flytte til Norge?
E: Nei. Det var lettere før, men nå er det vanskelig å finne bolig til alle som kommer. Derfor kom det nye regler for arbeidsinnvandring.
S: Hvorfor flytter de fra sitt eget land?
E: Det er store uroligheter i mange deler av verden, og mange må flykte fra forfølgelse, vold og krig. De kommer også til Norge for å arbeide.
S: Hvilket land kommer de fleste innvandrerne fra? Hvor mange?
E: De kommer fra Sverige. Antallet i januar 2004 var 21.890.
S: Hvor mange invandrere kommer fra USA?
E: Antall innvandrere fra USA i januar 2004 var 6.958.
S: Hvilken prosent av mennesker i Oslo er invandrere?
E: 21,8% av befolkningen i Oslo har sin bakgrunn fra andre land.
S: Hva med samene?
E: Samene har bodd i den nordlige delen av landet i minst to tusen år. Nå får samene støtte til å bevare sin egen kultur, men det var ikke alltid sånn.
S: Hva tenker du om innvandrerne?
E: Jeg tror det er viktig at de lærer norsk og norsk kultur. Det må være vanskelig å flytte til et nytt land.
S: Takk for intervjuet og informasjonen.
E: Ja, ha det bra.

SS-09: Innvandring (Karl)

Jeg ønsker meg at jeg kunne ha vært en del av utvandringen fra Norge. Det begynte i den første halvdelen av 1800-tallet, og mange mennesker fra mange land i Europa kom til U.S.A. med skip. De fleste kom fordi de hadde hørt om det gode økonomiske miljøet og spesielt i Norge hadde de hørt om de fine gårdene der. Nesten 850 000 mennesker utvandret fra 1846 til 1932. Noen kom tilbake til Norge, men de fleste likte de nye ideene og den gode økonomien.

I den andre teksten det var bra for gutten å være muslim, og han prøvde å bevise at han var en god muslim. I den første teksten vil gutten ikke lese den norske teksten fordi det ikke var tøft. Han hadde lyst til å bli amerikansk. I begge tekster var det viktig for voksne å skjønne at yngre mennesker ikke hadde glemt at de var norske eller muslim.

Jeg er av norsk avstamning. Familien min kom til U.S.A. i 1848. De kom fra Nore i Numedal i Buskerud, og familien til mora mi kom fra Hedalen. Begge familier kom til Wisconsin, og der bodde de til i dag. Begge familier bodde på gårder og gjorde det samme i U.S.A. Besteforeldrene mine trodde at det ikke var tøft å være norsk da de var barn, så de prøvde å glemme norsk språk og kultur. Da de ble eldre, begynte de å lære mer om norsk kultur, og de har besøkt Norge flere ganger.

Vi har mange innvandrere i Madison, Wisconsin som kom fra Mexico. De kom for de samme grunnene som familien min kom. Men de fleste kom ikke for å jobbe på gårdene.

SS-09: Innvandrere (Sean)

Utvandringen fra Norge var veldig typisk på 1800- og 1900-tallet. Nordmenn hadde dårlig økonomi på den tiden. Det var derfor vanskelig å få arbeid og tjene penger. I USA kunne nordmenn få gratis land som de kunne ha et hus og en gård på. Eller de kunne få jobb på en amerikanske fabrikk. Det var mange flere muligheter til å få god lønn i USA enn det var i Norge. Men livet var fortsatt vanskelig i det nye landet -- en fjerdedel av de som flyttet til Amerika flyttet tilbake til Norge.

Med Peder Seier og Pakkis synes jeg at historiene i tekstboka er ganske like. I begge historiene ville den unge bli mer integrert i det nye landet, og foreldrene ville bare holde på den opprinnelige kulturen. Forskjellen, synes jeg, er at i Peder Seier er kranglen mer om språk; i Pakkis er konflikten mer om religion og kultur. Kanskje mora i Peder Seier ville ha satt større pris på religion hvis det fantes en stor forskjell mellom religion i USA og Norge.

Dette er kanskje litt rart, men jeg kjenner ingen innvandrere her i USA. Ikke én som jeg kjenner godt. Det finnes ikke mange innvandrere her i Northfield i det hele tatt, derfor var min største opplevelse med innvandring det året jeg bodde i Oslo. Der bor det mange flere innvandrere enn i Northfield, men ennå var jeg den eneste eleven i skoleklassen min som ikke ble født i Norge (det var bare én elev som ikke var det, men hun var forstatt norskfødt). Det gikk bra med meg og de norske elevene, men vi var ganske like. Jeg likte de samme tingene som de likte. Selv om jeg ikke kunne så godt norsk, snakket vi alle engelsk. Vi hadde den samme religionen. Vi så ennå på de samme TV-programmene! Kulturene var like, ikke some Pakistan og Norge.

SS-09: Innvandrere (Karl)

I dag er jeg her med Karl som skal fortelle meg om innvandrerne i Norge.

Heisan, hvor mange innvandrere bor det her i Norge?
Nå har vi 349 000 mennesker som bor i Norge med utenlandsk bakgrunn.

Hvorfor er nordmenn bekymret med innvandrere?
Fordi nordmenn har alltid trodd at Norge var et homogent land, men de har hatt innvandrere i mange år. I 1920 var 2,8 % av befolkningen innvandrere. Og samene har bodd her lenger enn nordmenn har.

Hvorfor har mennesker lyst til å dra til Norge?
Fordi det er mange jobber som de kan få som er bedre enn jobber i landene deres.

Hvor mange land kommer innvandrerne fra?
Fra 2 200 forskjellige land.

Hvor mange bor i Oslo nå for eksempel?
Cirka 21, 8 % av innbyggerne er innvandrere.

Hvorfor kan de ikke bor her?
De kan! Men seinere vil vi ha mindre plass for innvandrere. Norge er et lite land som ikke kan ta imot så mange nye innbyggere.

Hva gjør Norge for å forandre det?
Det er innvandringsstopp i Norge i dag, men det er mange som kommer til Norge for å bli gjenforent med familien og for å søke asyl. Dessuten er det arbeidsinnvandrere fra EU-landene.

Hva har Norge gjort for å anerkjenne andre kulturer?
Samene har for eksempel etablert et eget sameting så de kan styre seg selv.

Tusen takk for det, vi har lært masse om innvandrere. Det blir interessant å se hvordan lovene forandrer seg i framtida.

SS-09: Film (Karl)

Jeg har lyst til å lære å snakke mer flytende og også bli flink til å forstå nynorsk.

Filmen ”Import Export” var en god film som handler om situasjonen i Norge med pakistanske innvandrere. Jasmin og Jan hadde lyst til å gifte seg, men pakistanske folk syntes det ville være umulig for ei dame som er pakistansk å være sammen med en nordmann eller noen som ikke var muslim. Jan skjønte dette, så han begynte å jobbe med Jasmins far mens han studerte Islam. Først trodde faren til Jasmin at nordmenn bare drakk og festet hele tiden, men etter at han og Jan ble venner, begynte han å skifte mening. På slutten giftet Jasmin og Jan seg.

I Norge har de mange innvandrere som kommer fra Pakistan. Mange andre land har problemer med innvandring og integrering. I Norge begynte problemet med balansen mellom velferdsstaten og kontrollen på antall innvandrere.

NS-03: Treet (Sean)

Dette er en historie om en gutt jeg kjenner som heter Bendik og hans foreldre, Anita og Peter. Bendik var omtrent 16 år gammel da dette skjedde.

Anita og Peter var ganske vanlige foreldre: de jobbet og leste og så på TV om kveldene. Bendik var også vanlig. Han gikk på skole og leste og så på TV i kveldene. Denne familien var glad.

Bendik hadde en venn, Kristin. Hun var veldig flink og sympatisk, og Kristin og Bendik var veldig gode venner. Men familien til Kristin var ikke glad. Hun bodde med stefaren og moren sin. Hun kranglet med stefaren hele tida og mora hennes var ikke ofte hjemme.

Kristin snakket ofte om den vanskelige familiesituasjonen hennes med Bendik. Bendik ønsket å hjelpe vennen sin. “Bo hos familien min,” sa han en dag etter at Kristin hadde beklaget til ham om stefaren hennes i nesten en hel time. “Mener du det?” spurte Kristin. “Ja, i en uke eller to. Da skal de bli enklere å snakke med stefaren din.”

Men Bendik hadde ikke spurt Anita og Peter. Så den samme kveldet snakket ham med foreldrene sine. “Hun kan ikke bo hjemme lenger. Mora arbeider hele tida og stefaren er en jævel.”

“Ja, ålreit. Det går bra.” sa Peter og sukket. Anita nikket.

Anita flyttet inn dagen etter, men hun flyttet ikke ut etter en uke eller to. Hun bodde hos Anita og Peter og Bendik til hun var ferdig med videregående skole. Og etter at hun var ferdig med universitetet, flyttet hun tilbake igjen. Hun ble søstera til Bendik og datteren til Anita og Peter.

Det er en god verden.

NS-02: Ballen (Sean)

Det jeg har:
  • En datamaskin
  • To søsken
  • Foreldre
  • Noen bøker
  • Venner (noen gode, noen dårlige)
  • Idéer

Det jeg ikke har:
  • En plan for livet mit
  • En fin lenestol
  • God håndskrift
  • Evne til å forstå matematikk

(6 + 4. Det blir 10...)

SS-09: Innvandring (Sean)

Når amerikanere tenker på Norge, tenker de fleste på hvite, høye folk med lyst hår. Det finnes mange sånne, men mange anre også. Samene, for eksempel, har bodde i Norge lenger enn stereotypiske nordmenn, og de siste hundre årene, har mange andre folk flyttet til Norge.

Spørsmål: Finnes det mange innvandrere i Norge?
Ikke så veldig mange -- omkring 349 000 i 2004 -- men det finnes mange i Oslo. Der er mer enn 20 % av befolkningen innvandrere selv eller barn av innvandrere.

S: Hvor kommer de fra?
De fleste kommer fra Midtøsten og Europa, men folk kommer fra hele verden. Flere mennesker kommer fra Sverige enn fra noen av de andre landene.

S: Kan de norsk?
De fleste lærer norsk etter at de flytter til Norge. De kan ta kurs for å lære norsk med folk fra mange forskellige land. Det er litt enklere hvis folk kan engelsk, fordi mange nordmenn snakker engelsk.

S: Er det nytt å ha så mange innvandrere?
Det har blitt mer vanlig de siste 30-40 årene. I 1920 var bare 2,8 % av de som bodde i Norge innvandrere. Nå har Norge tre ganger prosenten -- nesten 9%.

S: Hvorfor kommer folk til Norge?
Det finnes forskjellige grunner. Noen ganger har folk krig og vold i landet sitt og de må flytte på grunn av sikkerheten. Eller kan de ikke få arbeid og kommer til Norge for å få en jobb.

S: Kan innvandrere få norsk statsborgerskap?
Ja, nesten halvparten av innvandrerne har fått det.

S: Har Norge for mange innvandrere?
Ikke nå, men i 1975, kunne de ikke finne bolig og jobb til alle innvandrere. Derfor hadde de innvandringsstopp.

S: Har nordmenn og innvandrere et godt forhold?
Det er ikke dårlig, men det er ikke særlig godt heller. De fleste innvandrere bor i Oslo, og ennå der, er ikke innvandrere helt integrert. De sjelden bor på de samme stedene som innfødte nordmenn og derfor har de nesten et separert samfunn.

Nå kan vi se at innvandrere er vanlige og at Norge er et godt -- ikke perfekt -- sted for innvandrere.

14 mars 2008

Et Eventyr (Leif)

For lenge tid siden var det en bonde som bodde på en gård. Gården var ved siden av en stor skog. På den tida sa mange folk at troll bor der, og de fleste mennesker ble sinte da trollene kom og var i skogen. Bonden ble veldig gammel, og han kunne ikke gjøre alt arbeidet på gården selv. Han hadde tre sønner: Gunnar, Pål og Reidar. Da bonden var liten, fortalte mange folk han at det var diamanter som var gjemt (hidden) i skogen, men foreldrene hans gav ham ikke lov til å gå i skogen.
Den gamle mannen trodde egentlig ikke på at trollene eksisterte, så han spurte den eldste sønnen om han kunne gå ut i skogen for å lete etter diamanter. Gunnar var så spent at faren hans hadde spurt ham først. Sønnen sa "Ja, det kan jeg!" og han gikk ut i skogen. Etter to dager kom gutten tilbake, men han hadde ikke funnet noen ting. Gunnar sa: "Jeg kunne ikke finne noen diamanter. Det fins bare trær i skogen!".
Bonden ble skuffet og bestemte seg for å spørre den nest eldste sønnen. Faren sa: "Pål, kan du gå ut i skogen og finne diamanter så vi kan kjøpe mat?". Sønnen svarte "Ja!, det kan jeg pappa" og han gikk. Sønnen var lang vei fra gården da han traff et stort troll. Den små gutten ble redd. Trollet sa: "Hvis du ikke løper hjem, skal jeg drepe deg". Sønnen visste at faren ville bli skuffet, så han kastet en tung stein på hodet til trollet. Trollet falt ned og begynte å sove. Så begynte det å regne. Sønnen løp hjem så fort som han kunne. Da han kom hjem, fortalte han familien om det som hadde skjedd. Han sa: "....og etter at jeg hadde kastet steinen, falt trollet i søvne, og det begynte å regne".
Igjen ble faren skuffet. Bonden ville bare ha nok mat til sønnene sine. Den yngst sønnen sa "Pappa, jeg har en ide!". "Og hva er det?" sa pappa, og før han var ferdig med å snakke, hadde den yngste sønnen gått. Reidar løp inn i skogen, og etter en dag traff han det samme trollet. "Hvis du ikke løper hjem, skal jeg drepe deg!" sa trollet igjen. Reidar svarte "Vent litt, jeg har lyst til å ha alle diamantene i denne skogen, og du skal hjelpe meg finne dem". Trollet ble redd og sa: "og hvorfor bør jeg gjøre det?". Sønnen sa: "fordi hvis du hjelper meg, vil jeg fortelle deg hvor den største diamanten ligger". Trollen bestemte seg at dette var en god plan. "ok, det skal jeg," sa trollet. Trollet hjalp Reidar finne diamanter til ryggsekken til sønnen var stappfull. "Ta meg til hvor den størrste diamanten ligger nå!" sa trollen. "Følg meg" sa sønnen. Etter fem minuter kom trollet og Reidar til et stort og åpent område. "Diamanten ligger i jorden," sa gutten. Så begynte trollet å grave. Trollet gravet i fire timer. Etter hvert ble trollet veldig trøtt og bestemte seg for å sove. Trollen sovnet i hullet som han gravet. Det begynte å regne. Vannene begynte å fylle hullet hvor trollet sov, og trollet druknet. Reidar sa: "Vel, trollet er dødt nå, så jeg skal dra hjem." Sønnen løp hele dagen. Da han kom hjem, gav han faren sin alle diamantene som han hadde funnet. Den gamle mannen gikk inn i byen og fikk mat. Alle var glad for det, og de levde lykkelige i alle sine dager.

SS-09: Film (Astrid)

Import-eksport er en film om en norsk gutt som heter Jan som elsker ei pakistansk jente som heter Jasmin. De vil bli gift, men Jasmin er forlovet med en pakistansk gutt. Hun forteller Jan at de ikke må se hverandre, men han liker det ikke. Derfor går Jan til familien til Jasmins butikk og snakker med faren hennes. Jan later som han er student ved Universitetet og studerer pakistansk kultur. Han får en jobb i butikken og Jasmins far er imponert over ham. Jan hjelper også kusinen til Jasmin fordi han har problemer ment kona si. Jan bestemmer seg for at han vil bli muslim, så han leser Koranen og gjør andre ting som man må gjøre for å bli muslim. Faren til Jasmin liker Jan godt, så Jan sender foreldrene sine for å snakke med foreldrene til Jasmin og spørre dem om Jan kan bli gift med Jasmin. Det er ikke i orden med faren til Jasmin og han sier at han skal drepe Jan. Jan snakker med bestemora til Jasmin og hun snakker med sønnen sin. Han synes at Jan er en god mann og han skal gifte seg med Jasmin. På bryllupet tenker Jasmin at hun skal gifte seg med en pakistansk gutt, men Jan er der og alle blir lykkelige.

Jeg likte filmen kjempegodt. Det var humoristisk og kulturen var veldig fascinerende. Jeg synes at det er interessant at kulturen til Jasmin er så stengt til andre kulturer. Jeg var oppdratt så at det aldri var en utstedelse. Jeg synes det er viktig at folk forstår andre kulturer og filmen beviser det bra.