20 februar 2008

NS-05: Sykkelen

En liste over det som pleide å begeistre deg:
I dette kapitlet skriver hovedpersonen en liste over det som pleide å begeistre ham da han var mindre. Skriv din egen liste over det som pleide å begeistre deg da du var mindre.

NS-04: Tiden

Et bilde fra barndommen:
I dette kapitlet blar hovedpersonen i et gammelt fotoalbum og ser på bilder av seg selv da han var liten. Det får ham til å tenke på barndommen sin. Beskriv et bilde fra din egen barndom som betyr mye for deg eller sier noe vesentlig om deg som barn.

NS-03: Treet

En historie om en god verden:
I dette kapitlet forteller hovedpersonen en historie om en god verden. Fortell din egen historie om en god verden.

NS-02: Ballen

En liste over det du har og det du ikke har:
I dette kapitlet skriver hovedpersonen en liste over det han har og det han ikke har. Skriv din egen liste over det du har og det du ikke har.

NS-01: Veggen

En stil om å treffe veggen:
Skriv en stil på to avsnitt som forteller om hvordan det var for hovedpersonen å treffe veggen. Svar på spørsmålene nedenfor i stilen din.
1. Når treffer hovedpersonen veggen? Hvorfor gjør han det? Hva sier han om det? Hvordan reagerer broren hans?
2. Hva synes du om at hovedpersonen har truffet veggen? Har du noen gang truffet veggen eller kjenner du andre som har gjort det?

SS-09: Innvandrere

En stil om utvandring og innvandring:
a) Skriv en oppsummering av "Utvandring fra Norge" i Stein på stein.
b) Sammenlign Peder med Sajjad og mora til Peder med faren til Sajjad. Hvordan er de like og ulike? Hva synes du om det som skjer i de litterære tekstene?
c) Fortell om noe du har opplevd som har med innvandring eller utvandring å gjøre. Utvandret familien din eller noen du kjenner til USA fra et annet land, for eksempel? Er det mange innvandrere der du bor? Hva synes du om innvandring/utvandring?

19 februar 2008

SS-09: Film

En oppsummering og en respons til filmen:
Se på "Import / Eksport" og skriv en oppsummering og en respons til filmen. Skriv også et lite avsnitt om hvilke temaer eller ferdigheter du har mest lyst til å fokusere på i Norsk 232.

SS-09: Innvandring

Et intervu om befolkningen i Norge og nyere innvandring til Norge:
En student fra Norsk 112 intervjuer deg om befolkningen i Norge og om nyere innvandring til Norge. Skriv intervjuet med en god begynnelse, 8 spørsmål og svar og en passende slutt.