20 februar 2008

NS-04: Tiden

Et bilde fra barndommen:
I dette kapitlet blar hovedpersonen i et gammelt fotoalbum og ser på bilder av seg selv da han var liten. Det får ham til å tenke på barndommen sin. Beskriv et bilde fra din egen barndom som betyr mye for deg eller sier noe vesentlig om deg som barn.

Ingen kommentarer: