20 februar 2008

SS-09: Innvandrere

En stil om utvandring og innvandring:
a) Skriv en oppsummering av "Utvandring fra Norge" i Stein på stein.
b) Sammenlign Peder med Sajjad og mora til Peder med faren til Sajjad. Hvordan er de like og ulike? Hva synes du om det som skjer i de litterære tekstene?
c) Fortell om noe du har opplevd som har med innvandring eller utvandring å gjøre. Utvandret familien din eller noen du kjenner til USA fra et annet land, for eksempel? Er det mange innvandrere der du bor? Hva synes du om innvandring/utvandring?

Ingen kommentarer: