17 mars 2008

SS-09: Innvandring (Lissi)

I går snakket jeg med vennen min. Soren er i Norsk 112 og vi snakket om Norge og befolkningen i Norge.

Soren: Her på St. Olaf er det likt som i Norge. De fleste er blondiner og har blå øyne.

Meg: Men Soren, dette er ikke hvordan det er i Norge.

Soren: Hvorfor ikke? Er ikke alle ”typisk norske?”

Meg: Nei. Det har aldri vært sånn heller. Samene bor i den nordlige delen av Norge. Og de har bodd der i minst to tusen år.

Soren: Men alle andre folk er typisk norske, ikke sant?

Meg: Det er ikke sant. Alltid har det vært folk som flytter til Norge. De heter innvandrere.

Soren: Jeg trodde at nordmenn flyttet fra Norge til Amerika og det var alt av innvandring i Norge. Mener du at folk flytter til Norge?

Meg: Ja. I begynnelsen av 1900-tallet var de fleste fra nabolandene, men nå er de fra hele verden.

Soren: Så skjer det i dag også?

Meg: Ja. Over 300 000 innvandrere bor i Norge i dag.

Soren: Hvor kommer alle disse innvandrerne fra?

Meg: De fleste kommer fra Sverige eller Danmark, men mange kommer også fra Pakistan og Irak.

Soren: Interessant. Hvorfor flytter så mange folk til Norge?

Meg: På slutten av 1900-tallet kom mange folk for å få arbeid. Men nå er mange innvandrere flyktninger.

Soren: Hva betyr det?

Meg: Det betyr at folk ikke kan bli hjemme lenger og de må flykte fra forfølgelse, vold og krig. Mange trenger beskyttelse. Hvis styret godtar søknaden og gir asyl kan søkeren få status som flyktning.

Soren: Hvor bor de i Norge?

Meg: Oslo har de fleste. Men innvandrerne bor over hele landet.

Soren: Dette var interessant. Takk for at du snakket med meg, Lissi! Men nå må jeg gå til norsktime. Vi sees.

Meg: Ha det!

NS-03: Treet (Lissi)

En gang var det ei kvinne. Hun hadde giftet seg med mannen sin for tjue år siden. Hun var fremdeles forelsket i ham. De hadde to barn sammen, ei datter og en sønn. Begge to gikk på skole hver dag.

En dag gikk hun til skolen til barna for å hjelpe i klassen til sønnen. Hun var veldig hjelpsom og alle barna likte henne veldig godt, og hun likte barna. Da hun ble ferdig med å hjelpe tok hun handen til sønnen. Hun kikket ned på sønnen og merket at diamanten fra ringen hennes ikke var der. Hun var veldig trist fordi ringen var betydningsfull for henne. Så bestemte hun seg for å fortelle læreren at hun hadde mistet diamanten, og hun trodde at hun ikke skulle se den lenger.

Neste dag ringte telefonen. Det var læreren til sønnen! Etter at hun gikk hjem fant vaktmesteren en diamant. Han brakte diamanten til rektoren. Og neste morgen, da læreren ankom skolen, fortalte rektoren at en diamant var i klasserommet. Læreren var veldig spent og rett etter ringte hun til kvinna. Kvinna fikk en følelse at verden var god.

NS-02: Ballen (Lissi)

Dette er det jeg har:

-Mange gode venner

-Noen dårlige venner

-En bror

-En hund

-Kjæreste

-Foreldre

-Familien min

-Et studielån

-En hjerne

-Klær og slike ting

-En god helse

Dette er det jeg ikke har:

-Planer

-Et meningsfylt liv (jeg bare studerer...)

-En god form

-Penger

-En jobb

-Tid

-Kreativitet

NS-01: Veggen (Lissi)

I Naiv. Super traff hovedpersonen veggen da han var hos foreldrene sine for å feire bursdagen sin. Under middagen sa hovedpersonen noen idiotiske ting til foreldrene sine. Han bebreidet dem for at de aldri presset han for å bedrive sport. Det var en overraskelse for ham, men etter krokett spillet var han mer overrasket. Broren hans slo kulen inn i busken to ganger. På slutten av spillet tapte hovedpersonen. Og han brøt sammen og begynte å gråte. Broren var bekymret og prøvde å trøste hovedpersonen og spurte hva som var i veien. Hovedpersonen sa at livet hans var meningsløst. Han sa at alt var veldig overveldende, og han visste at dette ikke handlet om krokett. Krokett er en liten ting, og dette var en stor ting sa han. Han trodde at dette var fordi han var nå 25, og det var ikke lett for ham fordi han er dårlig med tid. Så neste morgen sluttet han på universitetet og jobben, solgte alle eiendelene sine, og flyttet til leiligheten til broren. Broren fortalte hovedpersonen at han kunne låne leiligheten. Han prøvde å hjelpe hovedpersonen og sa at alt skulle bli bedre, fordi han var optimist.

Jeg synes at det er normalt at hovedpersonen har truffet veggen. En gang traff jeg veggen. Jeg hadde mye press på fordi det var på slutten av videregående skole, og noen venner hadde mange problemer. Det var vanskelig å takle alt sammen, og jeg møtte veggen. Som hovedpersonen var jeg overrasket fordi jeg plutselig følte at livet mitt var meningsløst og jeg mistet interesse for alt. Situasjonen var merkelig. Men, liksom broren til hovedpersonen, hjalp en venn meg mye. Hun var sympatisk og hørte på meg og snakket med meg. Og etter en tid følte jeg meg litt bedre.

SS-09 Film (Lissi)

Filmen Import, Eksport tok opp spørsmål som var interessante. De er aktuelle spørsmål i Norge, fordi det er mange innvandrere der. Mange av innvandrerne har en forskjellig kultur enn den typiske norske kulturen. I filmen hadde Jasmin og familien hennes problemer med identitet, fordi de var ikke helt pakistanske og de var ikke helt norske. Derfor føler de seg i mellom, og det er vanskelig å ha to kulturer.

Jeg syntes at filmen var søt, og det var veldig interesant å se på alle spørsmålene folk drev med i filmen. Filmen hadde også veldig god fotografering og en veldig god fortelling. Det var en veldig god film.

16 mars 2008

SS-09: Innvandring (Elizabeth)

S: Hei hei. Kan jeg intervjue deg om Norge og innvandrere?
E: Ja, hva med dem?
S: Hadde Norge mange invandrere før den moderne innvandringen begynte?
E: Ja, men de fleste kom fra nabolandene og fra en del andre land i Vest-Europa.
S: Er det lett å flytte til Norge?
E: Nei. Det var lettere før, men nå er det vanskelig å finne bolig til alle som kommer. Derfor kom det nye regler for arbeidsinnvandring.
S: Hvorfor flytter de fra sitt eget land?
E: Det er store uroligheter i mange deler av verden, og mange må flykte fra forfølgelse, vold og krig. De kommer også til Norge for å arbeide.
S: Hvilket land kommer de fleste innvandrerne fra? Hvor mange?
E: De kommer fra Sverige. Antallet i januar 2004 var 21.890.
S: Hvor mange invandrere kommer fra USA?
E: Antall innvandrere fra USA i januar 2004 var 6.958.
S: Hvilken prosent av mennesker i Oslo er invandrere?
E: 21,8% av befolkningen i Oslo har sin bakgrunn fra andre land.
S: Hva med samene?
E: Samene har bodd i den nordlige delen av landet i minst to tusen år. Nå får samene støtte til å bevare sin egen kultur, men det var ikke alltid sånn.
S: Hva tenker du om innvandrerne?
E: Jeg tror det er viktig at de lærer norsk og norsk kultur. Det må være vanskelig å flytte til et nytt land.
S: Takk for intervjuet og informasjonen.
E: Ja, ha det bra.

SS-09: Innvandring (Karl)

Jeg ønsker meg at jeg kunne ha vært en del av utvandringen fra Norge. Det begynte i den første halvdelen av 1800-tallet, og mange mennesker fra mange land i Europa kom til U.S.A. med skip. De fleste kom fordi de hadde hørt om det gode økonomiske miljøet og spesielt i Norge hadde de hørt om de fine gårdene der. Nesten 850 000 mennesker utvandret fra 1846 til 1932. Noen kom tilbake til Norge, men de fleste likte de nye ideene og den gode økonomien.

I den andre teksten det var bra for gutten å være muslim, og han prøvde å bevise at han var en god muslim. I den første teksten vil gutten ikke lese den norske teksten fordi det ikke var tøft. Han hadde lyst til å bli amerikansk. I begge tekster var det viktig for voksne å skjønne at yngre mennesker ikke hadde glemt at de var norske eller muslim.

Jeg er av norsk avstamning. Familien min kom til U.S.A. i 1848. De kom fra Nore i Numedal i Buskerud, og familien til mora mi kom fra Hedalen. Begge familier kom til Wisconsin, og der bodde de til i dag. Begge familier bodde på gårder og gjorde det samme i U.S.A. Besteforeldrene mine trodde at det ikke var tøft å være norsk da de var barn, så de prøvde å glemme norsk språk og kultur. Da de ble eldre, begynte de å lære mer om norsk kultur, og de har besøkt Norge flere ganger.

Vi har mange innvandrere i Madison, Wisconsin som kom fra Mexico. De kom for de samme grunnene som familien min kom. Men de fleste kom ikke for å jobbe på gårdene.

SS-09: Innvandrere (Sean)

Utvandringen fra Norge var veldig typisk på 1800- og 1900-tallet. Nordmenn hadde dårlig økonomi på den tiden. Det var derfor vanskelig å få arbeid og tjene penger. I USA kunne nordmenn få gratis land som de kunne ha et hus og en gård på. Eller de kunne få jobb på en amerikanske fabrikk. Det var mange flere muligheter til å få god lønn i USA enn det var i Norge. Men livet var fortsatt vanskelig i det nye landet -- en fjerdedel av de som flyttet til Amerika flyttet tilbake til Norge.

Med Peder Seier og Pakkis synes jeg at historiene i tekstboka er ganske like. I begge historiene ville den unge bli mer integrert i det nye landet, og foreldrene ville bare holde på den opprinnelige kulturen. Forskjellen, synes jeg, er at i Peder Seier er kranglen mer om språk; i Pakkis er konflikten mer om religion og kultur. Kanskje mora i Peder Seier ville ha satt større pris på religion hvis det fantes en stor forskjell mellom religion i USA og Norge.

Dette er kanskje litt rart, men jeg kjenner ingen innvandrere her i USA. Ikke én som jeg kjenner godt. Det finnes ikke mange innvandrere her i Northfield i det hele tatt, derfor var min største opplevelse med innvandring det året jeg bodde i Oslo. Der bor det mange flere innvandrere enn i Northfield, men ennå var jeg den eneste eleven i skoleklassen min som ikke ble født i Norge (det var bare én elev som ikke var det, men hun var forstatt norskfødt). Det gikk bra med meg og de norske elevene, men vi var ganske like. Jeg likte de samme tingene som de likte. Selv om jeg ikke kunne så godt norsk, snakket vi alle engelsk. Vi hadde den samme religionen. Vi så ennå på de samme TV-programmene! Kulturene var like, ikke some Pakistan og Norge.

SS-09: Innvandrere (Karl)

I dag er jeg her med Karl som skal fortelle meg om innvandrerne i Norge.

Heisan, hvor mange innvandrere bor det her i Norge?
Nå har vi 349 000 mennesker som bor i Norge med utenlandsk bakgrunn.

Hvorfor er nordmenn bekymret med innvandrere?
Fordi nordmenn har alltid trodd at Norge var et homogent land, men de har hatt innvandrere i mange år. I 1920 var 2,8 % av befolkningen innvandrere. Og samene har bodd her lenger enn nordmenn har.

Hvorfor har mennesker lyst til å dra til Norge?
Fordi det er mange jobber som de kan få som er bedre enn jobber i landene deres.

Hvor mange land kommer innvandrerne fra?
Fra 2 200 forskjellige land.

Hvor mange bor i Oslo nå for eksempel?
Cirka 21, 8 % av innbyggerne er innvandrere.

Hvorfor kan de ikke bor her?
De kan! Men seinere vil vi ha mindre plass for innvandrere. Norge er et lite land som ikke kan ta imot så mange nye innbyggere.

Hva gjør Norge for å forandre det?
Det er innvandringsstopp i Norge i dag, men det er mange som kommer til Norge for å bli gjenforent med familien og for å søke asyl. Dessuten er det arbeidsinnvandrere fra EU-landene.

Hva har Norge gjort for å anerkjenne andre kulturer?
Samene har for eksempel etablert et eget sameting så de kan styre seg selv.

Tusen takk for det, vi har lært masse om innvandrere. Det blir interessant å se hvordan lovene forandrer seg i framtida.

SS-09: Film (Karl)

Jeg har lyst til å lære å snakke mer flytende og også bli flink til å forstå nynorsk.

Filmen ”Import Export” var en god film som handler om situasjonen i Norge med pakistanske innvandrere. Jasmin og Jan hadde lyst til å gifte seg, men pakistanske folk syntes det ville være umulig for ei dame som er pakistansk å være sammen med en nordmann eller noen som ikke var muslim. Jan skjønte dette, så han begynte å jobbe med Jasmins far mens han studerte Islam. Først trodde faren til Jasmin at nordmenn bare drakk og festet hele tiden, men etter at han og Jan ble venner, begynte han å skifte mening. På slutten giftet Jasmin og Jan seg.

I Norge har de mange innvandrere som kommer fra Pakistan. Mange andre land har problemer med innvandring og integrering. I Norge begynte problemet med balansen mellom velferdsstaten og kontrollen på antall innvandrere.

NS-03: Treet (Sean)

Dette er en historie om en gutt jeg kjenner som heter Bendik og hans foreldre, Anita og Peter. Bendik var omtrent 16 år gammel da dette skjedde.

Anita og Peter var ganske vanlige foreldre: de jobbet og leste og så på TV om kveldene. Bendik var også vanlig. Han gikk på skole og leste og så på TV i kveldene. Denne familien var glad.

Bendik hadde en venn, Kristin. Hun var veldig flink og sympatisk, og Kristin og Bendik var veldig gode venner. Men familien til Kristin var ikke glad. Hun bodde med stefaren og moren sin. Hun kranglet med stefaren hele tida og mora hennes var ikke ofte hjemme.

Kristin snakket ofte om den vanskelige familiesituasjonen hennes med Bendik. Bendik ønsket å hjelpe vennen sin. “Bo hos familien min,” sa han en dag etter at Kristin hadde beklaget til ham om stefaren hennes i nesten en hel time. “Mener du det?” spurte Kristin. “Ja, i en uke eller to. Da skal de bli enklere å snakke med stefaren din.”

Men Bendik hadde ikke spurt Anita og Peter. Så den samme kveldet snakket ham med foreldrene sine. “Hun kan ikke bo hjemme lenger. Mora arbeider hele tida og stefaren er en jævel.”

“Ja, ålreit. Det går bra.” sa Peter og sukket. Anita nikket.

Anita flyttet inn dagen etter, men hun flyttet ikke ut etter en uke eller to. Hun bodde hos Anita og Peter og Bendik til hun var ferdig med videregående skole. Og etter at hun var ferdig med universitetet, flyttet hun tilbake igjen. Hun ble søstera til Bendik og datteren til Anita og Peter.

Det er en god verden.

NS-02: Ballen (Sean)

Det jeg har:
  • En datamaskin
  • To søsken
  • Foreldre
  • Noen bøker
  • Venner (noen gode, noen dårlige)
  • Idéer

Det jeg ikke har:
  • En plan for livet mit
  • En fin lenestol
  • God håndskrift
  • Evne til å forstå matematikk

(6 + 4. Det blir 10...)

SS-09: Innvandring (Sean)

Når amerikanere tenker på Norge, tenker de fleste på hvite, høye folk med lyst hår. Det finnes mange sånne, men mange anre også. Samene, for eksempel, har bodde i Norge lenger enn stereotypiske nordmenn, og de siste hundre årene, har mange andre folk flyttet til Norge.

Spørsmål: Finnes det mange innvandrere i Norge?
Ikke så veldig mange -- omkring 349 000 i 2004 -- men det finnes mange i Oslo. Der er mer enn 20 % av befolkningen innvandrere selv eller barn av innvandrere.

S: Hvor kommer de fra?
De fleste kommer fra Midtøsten og Europa, men folk kommer fra hele verden. Flere mennesker kommer fra Sverige enn fra noen av de andre landene.

S: Kan de norsk?
De fleste lærer norsk etter at de flytter til Norge. De kan ta kurs for å lære norsk med folk fra mange forskellige land. Det er litt enklere hvis folk kan engelsk, fordi mange nordmenn snakker engelsk.

S: Er det nytt å ha så mange innvandrere?
Det har blitt mer vanlig de siste 30-40 årene. I 1920 var bare 2,8 % av de som bodde i Norge innvandrere. Nå har Norge tre ganger prosenten -- nesten 9%.

S: Hvorfor kommer folk til Norge?
Det finnes forskjellige grunner. Noen ganger har folk krig og vold i landet sitt og de må flytte på grunn av sikkerheten. Eller kan de ikke få arbeid og kommer til Norge for å få en jobb.

S: Kan innvandrere få norsk statsborgerskap?
Ja, nesten halvparten av innvandrerne har fått det.

S: Har Norge for mange innvandrere?
Ikke nå, men i 1975, kunne de ikke finne bolig og jobb til alle innvandrere. Derfor hadde de innvandringsstopp.

S: Har nordmenn og innvandrere et godt forhold?
Det er ikke dårlig, men det er ikke særlig godt heller. De fleste innvandrere bor i Oslo, og ennå der, er ikke innvandrere helt integrert. De sjelden bor på de samme stedene som innfødte nordmenn og derfor har de nesten et separert samfunn.

Nå kan vi se at innvandrere er vanlige og at Norge er et godt -- ikke perfekt -- sted for innvandrere.

14 mars 2008

Et Eventyr (Leif)

For lenge tid siden var det en bonde som bodde på en gård. Gården var ved siden av en stor skog. På den tida sa mange folk at troll bor der, og de fleste mennesker ble sinte da trollene kom og var i skogen. Bonden ble veldig gammel, og han kunne ikke gjøre alt arbeidet på gården selv. Han hadde tre sønner: Gunnar, Pål og Reidar. Da bonden var liten, fortalte mange folk han at det var diamanter som var gjemt (hidden) i skogen, men foreldrene hans gav ham ikke lov til å gå i skogen.
Den gamle mannen trodde egentlig ikke på at trollene eksisterte, så han spurte den eldste sønnen om han kunne gå ut i skogen for å lete etter diamanter. Gunnar var så spent at faren hans hadde spurt ham først. Sønnen sa "Ja, det kan jeg!" og han gikk ut i skogen. Etter to dager kom gutten tilbake, men han hadde ikke funnet noen ting. Gunnar sa: "Jeg kunne ikke finne noen diamanter. Det fins bare trær i skogen!".
Bonden ble skuffet og bestemte seg for å spørre den nest eldste sønnen. Faren sa: "Pål, kan du gå ut i skogen og finne diamanter så vi kan kjøpe mat?". Sønnen svarte "Ja!, det kan jeg pappa" og han gikk. Sønnen var lang vei fra gården da han traff et stort troll. Den små gutten ble redd. Trollet sa: "Hvis du ikke løper hjem, skal jeg drepe deg". Sønnen visste at faren ville bli skuffet, så han kastet en tung stein på hodet til trollet. Trollet falt ned og begynte å sove. Så begynte det å regne. Sønnen løp hjem så fort som han kunne. Da han kom hjem, fortalte han familien om det som hadde skjedd. Han sa: "....og etter at jeg hadde kastet steinen, falt trollet i søvne, og det begynte å regne".
Igjen ble faren skuffet. Bonden ville bare ha nok mat til sønnene sine. Den yngst sønnen sa "Pappa, jeg har en ide!". "Og hva er det?" sa pappa, og før han var ferdig med å snakke, hadde den yngste sønnen gått. Reidar løp inn i skogen, og etter en dag traff han det samme trollet. "Hvis du ikke løper hjem, skal jeg drepe deg!" sa trollet igjen. Reidar svarte "Vent litt, jeg har lyst til å ha alle diamantene i denne skogen, og du skal hjelpe meg finne dem". Trollet ble redd og sa: "og hvorfor bør jeg gjøre det?". Sønnen sa: "fordi hvis du hjelper meg, vil jeg fortelle deg hvor den største diamanten ligger". Trollen bestemte seg at dette var en god plan. "ok, det skal jeg," sa trollet. Trollet hjalp Reidar finne diamanter til ryggsekken til sønnen var stappfull. "Ta meg til hvor den størrste diamanten ligger nå!" sa trollen. "Følg meg" sa sønnen. Etter fem minuter kom trollet og Reidar til et stort og åpent område. "Diamanten ligger i jorden," sa gutten. Så begynte trollet å grave. Trollet gravet i fire timer. Etter hvert ble trollet veldig trøtt og bestemte seg for å sove. Trollen sovnet i hullet som han gravet. Det begynte å regne. Vannene begynte å fylle hullet hvor trollet sov, og trollet druknet. Reidar sa: "Vel, trollet er dødt nå, så jeg skal dra hjem." Sønnen løp hele dagen. Da han kom hjem, gav han faren sin alle diamantene som han hadde funnet. Den gamle mannen gikk inn i byen og fikk mat. Alle var glad for det, og de levde lykkelige i alle sine dager.

SS-09: Film (Astrid)

Import-eksport er en film om en norsk gutt som heter Jan som elsker ei pakistansk jente som heter Jasmin. De vil bli gift, men Jasmin er forlovet med en pakistansk gutt. Hun forteller Jan at de ikke må se hverandre, men han liker det ikke. Derfor går Jan til familien til Jasmins butikk og snakker med faren hennes. Jan later som han er student ved Universitetet og studerer pakistansk kultur. Han får en jobb i butikken og Jasmins far er imponert over ham. Jan hjelper også kusinen til Jasmin fordi han har problemer ment kona si. Jan bestemmer seg for at han vil bli muslim, så han leser Koranen og gjør andre ting som man må gjøre for å bli muslim. Faren til Jasmin liker Jan godt, så Jan sender foreldrene sine for å snakke med foreldrene til Jasmin og spørre dem om Jan kan bli gift med Jasmin. Det er ikke i orden med faren til Jasmin og han sier at han skal drepe Jan. Jan snakker med bestemora til Jasmin og hun snakker med sønnen sin. Han synes at Jan er en god mann og han skal gifte seg med Jasmin. På bryllupet tenker Jasmin at hun skal gifte seg med en pakistansk gutt, men Jan er der og alle blir lykkelige.

Jeg likte filmen kjempegodt. Det var humoristisk og kulturen var veldig fascinerende. Jeg synes at det er interessant at kulturen til Jasmin er så stengt til andre kulturer. Jeg var oppdratt så at det aldri var en utstedelse. Jeg synes det er viktig at folk forstår andre kulturer og filmen beviser det bra.

13 mars 2008

SS-09:Film (Kari Kari)

Oppsummering
Filmen Import Eksport forteller historien av Jan og Jasmin. De er forelsket i hverandre men de har et problem! Jasmin er pakistansk og har ikke lov til å gifte seg med en nordmann. Dessuten vil faren til Jasmin, Allahditta at hun gifter seg med en pakistaner som skal komme til Norge fra Pakistan. Jasmin vet at hun ikke kunne være lykkelig hvis familien hennes var ulykkelig. Derfor sier hun til Jan at de må gå hver sin vei selv hvis de elsker hverandre. Men Jan er ikke fornøyd. Han blir (med noen problemer) en venn av Allahditta. Han blir muslim, og når han tror at Allahditta liker ham, spør han om han kan gifte seg med Jasmin. Men Allahditta blir veldig sint. Jan blir deprimert og sitter i leiligheten sin, men ikke så veldig lenge. En gang da han snakket med Allahditta, fortalte Allahditta Jan at de måtte gjøre det som bestemor sa. Så går Jan til Bestemor og forteller henne om Jasmin og ham. Hun forstår og forteller Allahditta at han må la Jan og Jasmin gifte seg. Til slutt blir de gift, og alt går bra!
Reaksjon
Jeg likte denne filmen veldig godt. Den var morsom og søt. Jeg likte at Jan ble muslim for å gifte seg med Jasmin og ville bli en venn av familien til Jasmin. Men jeg var litt bekymret fordi verken Allahditta eller Jan spurte Jasmin hva hun ville, men kanskje de visste det allerede. Det store stridsspørsmålet i filmen var innvandring og forholdet mellom nordmenn og innvandrere. I Import Eksport ser vi forskjellene mellom norsk kultur og pakistansk kultur, spesielt stereotypene som de har om hverandre.

NS-06: Mesteren (Signe)

Fortell en kort historie om noe du gjorde som var så morsomt at du glemte tiden.

Da jeg var yngre, likte jeg å gå på parken. Jeg kom fra e litt tettsted, så var der ikke så mye å gjøre. Vennene mine og jeg lekte i parken når vi var i barnskole, og vi syklet eller gikk til parken etter skolen. Ved parken likte vi å gjore mange ting. Vi husket, gikk på glidning, og satt og snakket. Da vi ble eldre, snakket vi om gutter av og til, eller musikk, shopping, og skolen. Vi var kanskje barnslige, men vi hadde det morsomt. Mora mi fortalte meg hvilken tid jeg skulle komme hjem, men jeg ble på parken senere. Jeg glemte tiden ved parken av og til fordi jeg hadde ikke klokke, men jeg hadde så mye moro at jeg ikke hadde lyst til å gå hjem.

SS-09: Film (Signe)

Hva vil jeg lære dette semesteret?
Jeg vil snakke med andre norske studenter mer og høre på nordmenn. Jeg vil lære om steder i norge jeg kan besøke.

Vi så en film som heter ”Import Eksport” i helga. Denne filmen handler om en ung mann og ei ung kvinne som er glad i hverandre. Mannen heter Jan og han er norsk, men kvinna, Jasmin, og familien hennes er fra Pakistan. De bor og jobber i Norge, men de er muslimer og pakistanske tradisjoner betyr mye for dem. Jan og Jasmin har lyst til å gifte seg, men da finner Jasmin ut at hun må gifte seg med den andre pakistansk mannen. Det er vanlig for pakistanske jenter i Norge å gift seg med immigranter fra Pakistan i stedet for nordmenn. Familen til pakistanske jenter liker ikke så godt når de gifter seg eller er glad i nordmenn. Jasmin har ikke lyst til å gifte seg med den andre mannen, og Jan begynner å jobbe i butikken til familien hennes. Han prøver å forandre holdningen til faren hennes, Allahditta, om ekteskap mellom pakistanere og nordmenn. Når bestemor kommer til Norge, hjelper hun til med å forande holdningen til Allahditta, og Jan og Jasmin gifter seg!

Jeg syntes denne filmen var interessant og informativ. Den viser problemer med pakistanere og nordmenn. Mange jenter har lyst til å gifte seg med nordmen, men familien deres sier at de bare må gifte seg med pakistanske menn. Jeg visste at det var pakistanske innvandrere i Norge, men jeg var ikke så klar over problemere med dem og nordmenn. For eksempel, jeg har ikke tenkt på ekteskap mellom pakistanske jenter og nordmenn. Denne filmen presenterer disse konfliktene på en morsom måte.

NS-03: Treet (Elizabeth)

En historie om en god verden:

En gang da mora mi var yngre, reiste hun og søstera hennes rundt i Norge. De hadde det bra og alt var bra i verden. En dag tok de en buss fra en by til en annen, men de visste ikke at bussen gikk ikke til byen de ville reise til. De visst ikke hva de skulle gjøre. De snakket ikke så mye norsk og de var bare 25 år gamle. Men, de snakket med buss sjåføren og de andre folkene i bussen, og alle i bussen sa, ’Ja! Vi kan kjøre dem til den byen de vil reise til!’ selv om det var kanskje en time av veien. Og mora mi og søstera hennes reiste til den riktige byen og alle var lykkelige.

SS-09: Innvandring (Signe)

En student fra Norsk 112 intervjuer deg om befolkningen i Norge og om nyere innvandring til Norge. Skriv intervjuet med en god begynnelse, 8 spørsmål og svar og en passende slutt.


Studenten fra norsk 112: Hei Hei! Jeg heter Ingrid. Hva heter du, og hvor mye norsk kan du?

Meg: Jeg heter Signe, og jeg er på mellomnivå i norsk. Jeg er i norsk 232.

Ingrid: Kan jeg stille deg spørsmål om Norge? Jeg vet ikke så mye om Norge og innvandrere som bor der.

Signe (Meg): Ja, vi lærer om befolkningen og innvandrere i norsktimen min.

Ingrid: Hvor mange innbyggere er det i Norge?

Signe: Det var 4 600 000 innbyggere i Norge i 2004.

Ingrid: Hvor mange innvandrere bor i Norge?

Signe: 349 000 innvandrere bor i Norge, og 289 000 er første generasjoninnvandrere.

Ingrid: Hvilket kontinent er flest innvandrere fra?

Signe: De fleste innvandrere er fra Europa; 133 253 kommer derfra.

Ingrid: Hvilket landet i Europa kommer de fleste innvandrere fra?

Signe: De fleste innvandrere i Norge kommer fra Sverige.

Ingrid: Er det riktig at mange innvandrere i Norge kommer fra Pakistan?

Signe: Ja, det er 14 874 innvandrere fra Pakistan. Vi så en film i norsktimen min om pakistanske innvandrere og nordmenn. Den som heter ”Import Eksport.”

Ingrid: Det høres interesant ut. Er det folkegrupper i Norge? Kanskje ”Sami,” tror jeg?

Signe: Ja, samene har bodd i Norge og Skaninavia i minst to tusen år. De har det samiske språket og kulturen.

Ingrid: Jeg hørte at de må bli like nordmenn. Er det riktig?

Signe: Før hadde samene ble vanlige nordmenn, men samene kan nå bo hvor de onsker.

Ingrid: Jeg har lyst til å lære mer til samene og innvandrere i Norge. Takk for praten!

Signe: Ja, ha det bra!

NS-02: Ballen (Elizabeth)

Dette er det jeg har: Dette er det jeg ikke har:
-mange gode venner -planer etter universitet
-foreldre -mange norske venner
-mormor -et norsk flag
-en bror -en norsk film
-ei svigerinne -En katt
-kjæreste
-slektninger
-den beste puten
-en hund
-mange trær i hagen min
-St. Olaf å studere på

SS-09: Film (Elizabeth)

Hva vil jeg lære dette semesteret?
Jeg vil snakke med andre norske studenter mer og høre på nordmenn. Jeg vil lære om steder i norge jeg kan besøke.

Import Export var en bra film som handlet om en nordmann, Jan, og ei pakistansk kvinne, Jasmin. De elsker hverandre, men Jasmin er allerede forlovet med en pakistansk mann som hun ikke kjenner. Foreldrene hennes sier Jasmin må gifte seg med den pakistanske mann. Jan prøver å få faren hennes til å like ham, så Jan jobber med ham og blir muslim. Til slutt gifter Jan seg med Jasmin, og alle er lykkelige.
Filmen handlet om invandrere og forskjellige tradisjoner og rasisme. Jans venner liker ikke at Jan er forelsket i ei pakistansk kvinne. De ler av pakistanere og sier at hvis en er sint på deg, så kommer hele familien og da skal det bli mange problemer for deg. Faren til Jasmin sier at ingen nordmann kan gifte seg med ei pakistansk kvinne fordi nordmenn bare drikker alkohol og ikke er bra for noen ting. Han vil også ha en bra muslimsk mann for Jasmin. Til sist forandrer Jan seg for Jasmin, og Jasmins familie forandrer seg litt og de sier Jasmin får lov til å gifte seg med Jan.

NS-09: Dyrene (Elizabeth)

De ti fineste dyrene jeg har sett:
-hund
-gris
-bjørn
-slange
-hest
-delfin
-skilpadde
-ugle
-hare
-kalkun

NS-09: Dyrene (Linnea)

De ti fineste dyrene jeg har sett:

-Hval (i Hawaii!)
-Bjørn
-Elg
-Ørn
-Bøffel
-Delfin
-Skilpadde
-Firfisle
-Ulv
-Papegøye

NS-02: Ballen (Linnea)

Dette er det jeg har…
Ei mor og en far
En bror som er yngre enn meg
To bestemødre
Mange gode venner
Mange middelmådige venner og bekjente
Nok lekser
Varme klær
En ryggsekk
En mobiltelefon
Et liv
Kreativitet og optimisme

Dette er det jeg ikke har …
Ei søster
En bror som er eldre enn meg
Bestefedre
En kjæreste
Noen fiender
En jobb for neste år
Tid til å lese morsomme bøker
En bil
Et epletre

NS-03: Treet (Linnea)

En historie om en god verden

Jeg jobber på en sommerleir om sommeren, Flathead Lutheran Bible Camp. Den siste sommeren hadde jeg ei jente som heter Tory og hun var 10 år gammel. Tory hadde et leketøy som var en hest. Hesten hette Barbaro fordi det var en hest i Kentucky Derby som hett Barbaro. Tory tok Barbaro overalt i leiren. Alltid. Hver dag. Barbaro spiste frokost, lunsj og middag med oss. Barbaro satt på stranden når Tory svømte i innsjøen. Om natta sov Barbaro med Tory i hytta vår.

På onsdag, oppfattet vi at Barbaro var savnet. Han var ikke i hytta og Tory visste ikke hvor hesten var. Dette var et stort problem. Tory begynnte å gråte. De andre jentene prøvde å hjelpe men de kunne ikke finne Barbaro. Tory fortsatte å gråte. Vi spørte alle de andre om de hadde sett en leke hest men de hadde ikke det. Fremdeles gråt Tory.

Endelig, etter middag, fant Kaila oss. Kaila er vennen min som også jobber på leiren. Hun lurer på om hesten som var under et håndkle var Barbaro. Det hadde regnet så noen hadde hentet dem inn så de ble tørre. Det var Barbaro! Tory stoppet å gråte og hadde et stort smil på ansiktet! Alle var veldig glade for at hesten hadde vært funnet. Nå kunne vi forsette med de morsomme aktivitetene på leiren!

12 mars 2008

NS-04: Tiden (Nancy)

Et bilde fra barndommen

Dette er et bilde av søsknene mine og meg. Siden vi sitter med gresskarene våre i fanget, er det lett å se at bildet ble tatt på Halloween. Jeg sitter helt til venstre og er tre år gammel. Søstera mi er to år eldre enn meg, og broren min er to år eldre enn henne. Jeg liker dette bildet fordi vi ser så glade ut! Vi elsket alle Halloween-tradisjonene, f. eks. å skjære ansikter i gresskar og gå ut om kvelden og få godteri fra alle naboene. Jeg synes også at dette er et morsomt bilde fordi det viser hvor mye mindre jeg var enn mine søsken selv om de ikke var så mye eldre enn meg. Jeg beundret dem og trodde at jeg aldri ville komme til å bli så stor og flink som de var.

NS-11: Brettet

Livet som en reise / Hva du ville ha malt
1. I dette kapitlet forteller hovedpersonen om kunstneren Ferdinand Finne, som sa at livet var litt som en reise. Hovedpersonen synes det er utrolig fint, og han håper han er i stand til å si det samme når han blir eldre. Synes du også at livet er litt som en reise? Hvorfor eller hvorfor ikke? Gi eksempler. Hvis du svarer ikke, fortell hvordan du ville beskrive ditt eget liv?

2. I dette kapitlet lager hovedpersonen en liste over hva han ville ha malt hvis han var maler. Lag en liste over hva du ville ha malt hvis du var maler.

NS-10: Fire

Musikk og musikkvideoer
I dette kapittelet ser hovedpersonen en musikkvideo som han liker ganske godt. Gi en muntlig (oral) repons til dette kapittelet ved å logge inn på Moodle og klikke på Wimba-ikonet. Fortell om musikken og musikkvideoene som du liker best. Prøv å svare på spørsmålene nedenfor i responsen din:

a) hva slags musikk liker du best?
b) hvilke band eller sangere liker du?
c) har du sett musikkvideoen som hovedpersonen forteller om i kapittelet som heter "Fire"?
d) hvorfor liker hovedpersonen denne musikkvideoen så godt?
e) hvilken musikkvideo liker du best? hvorfor?
f) har du hørt på norsk musikk? fortell!

Når du er ferdig med responsen din, hør på responsene til to andre studenter og legg igjen en kort kommentar til hver av dem

NS-09: Dyrene

De ti fineste dyrene du har sett
I dette kapitlet skriver hovedpersonen og Børre en liste over alle dyrene som de har sett. Lag en liste over de ti fineste dyrene du har sett.

NS-08: Skogen

Det man vet mye om
I dette kapitlet skriver hovedpersonen en liste over det han vet mye om. Han er faktisk redd for at han vet for mye, og han er ikke sikker på hva som er viktig og hva som ikke er det. Skriv din egen liste over det du vet mye om. Vet du hva som er viktig og hva som ikke er det? Hvis du svarer ja, fortell hvordan du fikk denne oversikten. Hvis du svarer nei, fortell hva du gjør for å finne retning i ditt liv.

NS-06: Mesteren

En episode fra barndommen
I begynnelsen av dette kapitlet forteller hovedpersonen om en episode fra sin barndom da han hadde det så morsomt mens han kjørte slalåm at han glemte å spise. Til slutt besvimte han og krasjet og fikk hjernerystelse. Han synes denne iveren han hadde som barn var viktig, og han er overbevist om at han må finne den igjen. Hadde du en lignende opplevelse da du var barn? Fortell en kort historie om noe du gjorde som var så morsomt at du glemte tiden.

20 februar 2008

NS-05: Sykkelen

En liste over det som pleide å begeistre deg:
I dette kapitlet skriver hovedpersonen en liste over det som pleide å begeistre ham da han var mindre. Skriv din egen liste over det som pleide å begeistre deg da du var mindre.

NS-04: Tiden

Et bilde fra barndommen:
I dette kapitlet blar hovedpersonen i et gammelt fotoalbum og ser på bilder av seg selv da han var liten. Det får ham til å tenke på barndommen sin. Beskriv et bilde fra din egen barndom som betyr mye for deg eller sier noe vesentlig om deg som barn.

NS-03: Treet

En historie om en god verden:
I dette kapitlet forteller hovedpersonen en historie om en god verden. Fortell din egen historie om en god verden.

NS-02: Ballen

En liste over det du har og det du ikke har:
I dette kapitlet skriver hovedpersonen en liste over det han har og det han ikke har. Skriv din egen liste over det du har og det du ikke har.

NS-01: Veggen

En stil om å treffe veggen:
Skriv en stil på to avsnitt som forteller om hvordan det var for hovedpersonen å treffe veggen. Svar på spørsmålene nedenfor i stilen din.
1. Når treffer hovedpersonen veggen? Hvorfor gjør han det? Hva sier han om det? Hvordan reagerer broren hans?
2. Hva synes du om at hovedpersonen har truffet veggen? Har du noen gang truffet veggen eller kjenner du andre som har gjort det?

SS-09: Innvandrere

En stil om utvandring og innvandring:
a) Skriv en oppsummering av "Utvandring fra Norge" i Stein på stein.
b) Sammenlign Peder med Sajjad og mora til Peder med faren til Sajjad. Hvordan er de like og ulike? Hva synes du om det som skjer i de litterære tekstene?
c) Fortell om noe du har opplevd som har med innvandring eller utvandring å gjøre. Utvandret familien din eller noen du kjenner til USA fra et annet land, for eksempel? Er det mange innvandrere der du bor? Hva synes du om innvandring/utvandring?

19 februar 2008

SS-09: Film

En oppsummering og en respons til filmen:
Se på "Import / Eksport" og skriv en oppsummering og en respons til filmen. Skriv også et lite avsnitt om hvilke temaer eller ferdigheter du har mest lyst til å fokusere på i Norsk 232.

SS-09: Innvandring

Et intervu om befolkningen i Norge og nyere innvandring til Norge:
En student fra Norsk 112 intervjuer deg om befolkningen i Norge og om nyere innvandring til Norge. Skriv intervjuet med en god begynnelse, 8 spørsmål og svar og en passende slutt.