16 mars 2008

SS-09: Innvandrere (Karl)

I dag er jeg her med Karl som skal fortelle meg om innvandrerne i Norge.

Heisan, hvor mange innvandrere bor det her i Norge?
Nå har vi 349 000 mennesker som bor i Norge med utenlandsk bakgrunn.

Hvorfor er nordmenn bekymret med innvandrere?
Fordi nordmenn har alltid trodd at Norge var et homogent land, men de har hatt innvandrere i mange år. I 1920 var 2,8 % av befolkningen innvandrere. Og samene har bodd her lenger enn nordmenn har.

Hvorfor har mennesker lyst til å dra til Norge?
Fordi det er mange jobber som de kan få som er bedre enn jobber i landene deres.

Hvor mange land kommer innvandrerne fra?
Fra 2 200 forskjellige land.

Hvor mange bor i Oslo nå for eksempel?
Cirka 21, 8 % av innbyggerne er innvandrere.

Hvorfor kan de ikke bor her?
De kan! Men seinere vil vi ha mindre plass for innvandrere. Norge er et lite land som ikke kan ta imot så mange nye innbyggere.

Hva gjør Norge for å forandre det?
Det er innvandringsstopp i Norge i dag, men det er mange som kommer til Norge for å bli gjenforent med familien og for å søke asyl. Dessuten er det arbeidsinnvandrere fra EU-landene.

Hva har Norge gjort for å anerkjenne andre kulturer?
Samene har for eksempel etablert et eget sameting så de kan styre seg selv.

Tusen takk for det, vi har lært masse om innvandrere. Det blir interessant å se hvordan lovene forandrer seg i framtida.

Ingen kommentarer: