16 mars 2008

SS-09: Innvandrere (Sean)

Utvandringen fra Norge var veldig typisk på 1800- og 1900-tallet. Nordmenn hadde dårlig økonomi på den tiden. Det var derfor vanskelig å få arbeid og tjene penger. I USA kunne nordmenn få gratis land som de kunne ha et hus og en gård på. Eller de kunne få jobb på en amerikanske fabrikk. Det var mange flere muligheter til å få god lønn i USA enn det var i Norge. Men livet var fortsatt vanskelig i det nye landet -- en fjerdedel av de som flyttet til Amerika flyttet tilbake til Norge.

Med Peder Seier og Pakkis synes jeg at historiene i tekstboka er ganske like. I begge historiene ville den unge bli mer integrert i det nye landet, og foreldrene ville bare holde på den opprinnelige kulturen. Forskjellen, synes jeg, er at i Peder Seier er kranglen mer om språk; i Pakkis er konflikten mer om religion og kultur. Kanskje mora i Peder Seier ville ha satt større pris på religion hvis det fantes en stor forskjell mellom religion i USA og Norge.

Dette er kanskje litt rart, men jeg kjenner ingen innvandrere her i USA. Ikke én som jeg kjenner godt. Det finnes ikke mange innvandrere her i Northfield i det hele tatt, derfor var min største opplevelse med innvandring det året jeg bodde i Oslo. Der bor det mange flere innvandrere enn i Northfield, men ennå var jeg den eneste eleven i skoleklassen min som ikke ble født i Norge (det var bare én elev som ikke var det, men hun var forstatt norskfødt). Det gikk bra med meg og de norske elevene, men vi var ganske like. Jeg likte de samme tingene som de likte. Selv om jeg ikke kunne så godt norsk, snakket vi alle engelsk. Vi hadde den samme religionen. Vi så ennå på de samme TV-programmene! Kulturene var like, ikke some Pakistan og Norge.

Ingen kommentarer: