16 mars 2008

SS-09: Innvandring (Sean)

Når amerikanere tenker på Norge, tenker de fleste på hvite, høye folk med lyst hår. Det finnes mange sånne, men mange anre også. Samene, for eksempel, har bodde i Norge lenger enn stereotypiske nordmenn, og de siste hundre årene, har mange andre folk flyttet til Norge.

Spørsmål: Finnes det mange innvandrere i Norge?
Ikke så veldig mange -- omkring 349 000 i 2004 -- men det finnes mange i Oslo. Der er mer enn 20 % av befolkningen innvandrere selv eller barn av innvandrere.

S: Hvor kommer de fra?
De fleste kommer fra Midtøsten og Europa, men folk kommer fra hele verden. Flere mennesker kommer fra Sverige enn fra noen av de andre landene.

S: Kan de norsk?
De fleste lærer norsk etter at de flytter til Norge. De kan ta kurs for å lære norsk med folk fra mange forskellige land. Det er litt enklere hvis folk kan engelsk, fordi mange nordmenn snakker engelsk.

S: Er det nytt å ha så mange innvandrere?
Det har blitt mer vanlig de siste 30-40 årene. I 1920 var bare 2,8 % av de som bodde i Norge innvandrere. Nå har Norge tre ganger prosenten -- nesten 9%.

S: Hvorfor kommer folk til Norge?
Det finnes forskjellige grunner. Noen ganger har folk krig og vold i landet sitt og de må flytte på grunn av sikkerheten. Eller kan de ikke få arbeid og kommer til Norge for å få en jobb.

S: Kan innvandrere få norsk statsborgerskap?
Ja, nesten halvparten av innvandrerne har fått det.

S: Har Norge for mange innvandrere?
Ikke nå, men i 1975, kunne de ikke finne bolig og jobb til alle innvandrere. Derfor hadde de innvandringsstopp.

S: Har nordmenn og innvandrere et godt forhold?
Det er ikke dårlig, men det er ikke særlig godt heller. De fleste innvandrere bor i Oslo, og ennå der, er ikke innvandrere helt integrert. De sjelden bor på de samme stedene som innfødte nordmenn og derfor har de nesten et separert samfunn.

Nå kan vi se at innvandrere er vanlige og at Norge er et godt -- ikke perfekt -- sted for innvandrere.

Ingen kommentarer: