16 mars 2008

SS-09: Innvandring (Elizabeth)

S: Hei hei. Kan jeg intervjue deg om Norge og innvandrere?
E: Ja, hva med dem?
S: Hadde Norge mange invandrere før den moderne innvandringen begynte?
E: Ja, men de fleste kom fra nabolandene og fra en del andre land i Vest-Europa.
S: Er det lett å flytte til Norge?
E: Nei. Det var lettere før, men nå er det vanskelig å finne bolig til alle som kommer. Derfor kom det nye regler for arbeidsinnvandring.
S: Hvorfor flytter de fra sitt eget land?
E: Det er store uroligheter i mange deler av verden, og mange må flykte fra forfølgelse, vold og krig. De kommer også til Norge for å arbeide.
S: Hvilket land kommer de fleste innvandrerne fra? Hvor mange?
E: De kommer fra Sverige. Antallet i januar 2004 var 21.890.
S: Hvor mange invandrere kommer fra USA?
E: Antall innvandrere fra USA i januar 2004 var 6.958.
S: Hvilken prosent av mennesker i Oslo er invandrere?
E: 21,8% av befolkningen i Oslo har sin bakgrunn fra andre land.
S: Hva med samene?
E: Samene har bodd i den nordlige delen av landet i minst to tusen år. Nå får samene støtte til å bevare sin egen kultur, men det var ikke alltid sånn.
S: Hva tenker du om innvandrerne?
E: Jeg tror det er viktig at de lærer norsk og norsk kultur. Det må være vanskelig å flytte til et nytt land.
S: Takk for intervjuet og informasjonen.
E: Ja, ha det bra.

Ingen kommentarer: