12 mars 2008

NS-11: Brettet

Livet som en reise / Hva du ville ha malt
1. I dette kapitlet forteller hovedpersonen om kunstneren Ferdinand Finne, som sa at livet var litt som en reise. Hovedpersonen synes det er utrolig fint, og han håper han er i stand til å si det samme når han blir eldre. Synes du også at livet er litt som en reise? Hvorfor eller hvorfor ikke? Gi eksempler. Hvis du svarer ikke, fortell hvordan du ville beskrive ditt eget liv?

2. I dette kapitlet lager hovedpersonen en liste over hva han ville ha malt hvis han var maler. Lag en liste over hva du ville ha malt hvis du var maler.

Ingen kommentarer: